مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکم ابطال سحر

سِحر در آخر الزمان

سحر یک عمل خارق العاده ای است که بیشتر اوقات قصد ساحران فریفتن مردم و یک نوع چشم بندی محسوب میشود و گاهی اوقات کارهای اینان جنبه خیالی و روانی پیدا میکند. فقهای اسلام سحر و جادو را باطل میدانند و کار حرام مگر برای ابطال سحر این کار را…