مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکمرانی امام زمات

«اشراف اطلاعاتی بر همگان»سیره حضرت در حکمرانی و تحقق عدالت جهانی۹۱

«اشراف اطلاعاتی بر همگان»سیره حضرت در حکمرانی و تحقق عدالت جهانی۹۱ بر اساس اعتقاد شیعه امامان معصوم علیهم السلام به اذن پروردگار عالم از علوم غیبی بهره مند هستند و بر احوالات پوشیده شیعیان خود بلکه بر احوال جمیع مردمان علم دارند.…