مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حمل بار با شیر

سر درس امامت ۷۳ (ولایت تکوینی امام در روایات ۳)

در حدیث آمده است که حضرت امام صادق- علیه السّلام- یک وقت وارد کوفه شدند، هنگام برگشت، جمعیتى از کوفه جهت بدرقه پیشاپیش حضرت، از شهر خارج گردیدند، در بین راه، ناگهان به شیرى برخورد کردند. «ابراهیم ادهم» که در بین آنان بود، گفت: صبر کنید…

سر درس امامت ۷۲ (ولایت تکوینی امام در روایات ۲)

در منابع اهل سنت آمده است که امیر المومنین علیه السلام در کنار خانه کعبه با جوان فلجی به نام مبارک مواجه شد. جوان لنگان لنگان با اشتیاق وافر به حضور حضرت آمد، امام فرمود: حاجتت چیست؟ جوان گفت: حقیقت این است که من به پدرم آزار مى رساندم، و…