مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حقوق یاران امام زمان

حقوق یاران امام زمان

درجمع اقوام و خویشان بودیم بزرگترها ازحساب بانکی همدیگرصحبت می کردند؛پس اندازهای میلیونی.... ناگهان رضا گفت:واقعا شما مسلمان هستید؟!من یک همکلاسی دارم که پدرش مشکل کلیه دارد وباید هفته ای دوبار به بیمارستان برود آن وقت شما نشسته اید…