مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حطبه غدیر و پیامبر اسلام

ناتمام بودن رسالت بدون ولایت

۲۳ سال رنج مداوم پیامبر اکرم (ص) بدون تبلیغ ولایت امام علی (ع) به ثمر نخواهد نشست. درخت با برکتی را که رسول خدا کاشته است، علی و فرزندانش پرورانده و آبیاری می کنند و در نهایت به ثمر می نشانند. این حقیقت مطلبی است که در قرآن کریم بیان…