مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت موسی و غیبت

ارتباط زمان ظهور و درخواست مردم

در حکایتی که فضل بن أبی قره از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند، اینچنین آمده است: خداوند متعال به حضرت إبراهیم (علیه السلام) وحی نمود که به زودی فرزندی از برای تو متولد خواهد شد. آن حضرت نیز این خبر را به گوش همسرش ساره رسانید. اما…