مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت مهدی (عج)قائم آل محمد (ص)،قائم،

حکومت امام زمان و ستمگری در آن دوران!

آیا بعد از استقرار حکومت آن حضرت (عج) ستمگری در جامعه یافت می‏ شود؟ شاخصه‏ ی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) برقراری صلح و امنیت و عدالت در سراسر گیتی و برچیدن بساط فساد، تباهی، ظلم، جور، جنایت و ستمگری است، چنان که هدف اساسی…