مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت فاطمه س

درسی به نام انفاق_سبک زندگی فاطمی

تمام زندگی دختر رسول خدا(ص)سراسر انفاق بود و از خودگذشتگی در کارهایش آشکار بود. روزى سلمان فارسى براى اجراى فرمان رسول خدا (ص) در تهیه غذا براى یک اعرابى تازه مسلمان شده، به درب خانه حضرت فاطمه(س) رفت. پس از درخواست سلمان، حضرت…

فاطمیه، جامه‌‌تان را سیا کنید

فاطمیه، جامه‌‌تان را سیا کنید ای شیعیان عزای حسینی به پا کنید در کوچه‌ی غریبِ بنی هاشمند جمع لعنت به آن گروه سقیفه ادا کنید آنجا شمار بی صفتانِ بدونِ رحم اینجا شما به ساحت زهرا وفا کنید ای بی‌ادب! بدون اجازه به خانه‌ای کی…

گفتگوی ساکت مردی شکسته

خورشید عمر کیست که بر بام می‌رود بر دوش شب نشسته و آرام می‌رود مجهول قدر اوست که مخفی‌ست قبر او از بی‌نهایتی به سرانجام می‌رود در نوبهار غارت طوفان خشن‌ترست در دست او شکوفه‌ی بادام می‌رود او هست جلوه‌گاه حیا، غیرممکن‌ست بر…

دوران حیات بخشی به لشکریان عقل

مستضعف فکری کسانی هستند که‌ دچار نادانی‌ هستند. ناتوان‌ به‌شمار می‌روند و وظیفه دانشمندان‌ و آگاهان‌ بیرون‌ آوردن‌ آن‌ افراد از تیرگی‌ نادانی‌ به‌ نور دانش‌ است. این وظیفه در طول تاریخ بر دوش پیامبران و اولیای الهی بوده است. چنانچه…

اسیر کوچه و بازار فاطمه

گریان روضه ایم و عزادار فاطمه عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه جبران لطف مادریش را کجا توان تا بی نهایتیم بدهکار فاطمه روز ازل خریده مرا او برای خویش اکنون اگر شدیم خریدار فاطمه او یک تنه حریف تمام سپاه شد جانم فدای آن همه…