مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت عزرائیل ع

آیا می شود ما را زنده زنده بمیرانند؟

به یک حساب، این مرده بود و مرده را می‌میرانند تا ببرند به سوی حیات. من وقتی راه ندارم مرده‌ام، ولو اینکه راه بروم. هیچ موتی مثل جهل و نادانی و ذلت نیست. امیرالمومنین و فرزندانش(ع) مرده را حیات می‌دهند. آن وقت آیا آدمی از حیات رو بر…