مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت حجت (عج)،احکام زکات،فقیه در عصر غیبت،نائب امام زمان (عج)،

ولایت فقیه از دیدگاه علمای شیعه ۲

ولایت فقیه از دیدگاه علمای شیعه علامه حلی(۷۲۶- ۶۴۸ ق) تا قبل از علامه حلی، بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی و... برای معرفی فقها به عنوان نایبان امام زمان(ع) در عصر غیبت از واژه« تفویض» استفاده می کردند. اما علامه حلی فقیه را منصوب به…