مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت آدم و امام زمان

شباهت های امام زمان با پیامبران

شباهت‌های امام زمان(عج) با پیامبران الهی میان امام زمان علیه السلام و تعدادی از پیامبران الهی شباهت هایی وجود دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست در این نوشتار سعی می کنیم به برخی از این شباهت ها اشاره کنیم. شباهت به حضرت آدم علیه…