مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حسن بن حسن

۲۰. ادعای نفس زکیه

نفس زکیه لقب شخصی به نام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن (علیه السلام) از نوادگان امام مجتبی علیه السلام بوده است. محدث قمی در تتمه المنتهی می گوید: «محمد را از جهت کثرت زهد و عبادت، نفس زکیه لقب دادند.» برخی از خاندان او و فرقه جارودیه وی…