مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حرم

کلیپ یک دقیقه ای خراسان حریم حرمهاست

فتوکلیپ یک دقیقه ایی ویژه امام رضا(علیه السلام) "خراسان حریم حرم هاست" آری حریمی که پروردگارش تو باشی کاری از گروه منجی دوازدهم که به مناسبت میلاد ثامن الحجج (علیه السلام) به قصد دلتنگ شدن همه عاشقان…