مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حرام خواری

اگر این خصوصیات را نداریم شیعه نیستیم!

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح حدیثی از امام صادق (ع) می گوید: امام صادق(ع) در مورد مشخصات شیعه واقعی می‌فرمایند: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِیَّاکَ وَالسَّفِلَهَ ، فَإِنَّمَا شِیعَهُ عَلِیٍّ علیه السلام مَنْ…