مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حد خشونت

«خشونت در مسیر خدا»سیره حضرت در حکمرانی و تحقق عدالت جهانی۸۶

«خشونت در مسیر خدا»سیره حضرت در حکمرانی و تحقق عدالت جهانی۸۶ در برخی روایات از برخورد های سخت و خشمگین امام زمان (عج) با کافران پرده برداشته شده است. بر قراری حکومت عدل جهانی بدون از بین بردن غده های سرطانی که اجازه انتشار عدالت را نمی…