مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حدیق در باره علما

علماء مرزداران تشیع

علمای  شیعه همواره در طول تاریخ  تلاش کرده اند از مکتب  تشیع و اسلام ناب حمایت کنند  و در زندگی  فردی  و اجتماعی  خود  معارف  اهلبیت(علیهم السلام) را سرلوحه  خود قرار  داده اند. عالمان شیعه همان کسانی  هستند که امروزه استکبار  …