مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حدیث شعر مهدوین

صبوری کاسه های منتظر

با اینکه ازباران دستان تو دورند این کاسه های منتظر خیلی صبورند. امام صادق(علیه السلام): عند فناء الصبر یاتی الفرج. درانتهای صبر فرج حاصل خواهد شد‌. وسائل الشیعه ج باب استحباب ۱۵ الصبر فی جمیع الامور حدیث ۲۰۴۶۲