مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حدیث ثقلین

ریشه تفکر و اعتقادات شیعه

محتوای عقاید شیعه را در اعتقاد به افضلیت امیر المومنین ((علیه السلام)) و وصایت آن حضرت و ضرورت تمسک به اهل بیت ((علیه السلام)) در کنار قرآن مجید ، برگرفته شده از سخنان رسول خدا (ص) است که در کتابهای اهل سنت نیز وجود دارد. به دیگر سخن…