مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حج و تکبیر

علت سنت شدن هفت تکبیر در نماز

این سوال در ذهن خیلی از افراد وجود دارد و آن این است که چرا در نماز هفت تکبیر استحباب دارد و مستحب است که انسان قبل از شروع نماز هفت تکبیر بگوید و بعد وارد نماز شود ؛ ما در اینجا روایتی ذکر کرده ایم که در آن به دلیل این مساله اشاره شده…