مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حج و امام زمان

امام زمان عدالت را در حج اجرا خواهد کرد

در روایتی از امام صادق(ع) این گونه ازعدالت آن حضرت(امام زمان عجل الله) یاد میشود که اولین عدالتی که ظاهر می سازد این است که منادی آن حضرت ندا می دهد افرادی که حج مستحبی انجام می دهند حجرالاسود ومحل طواف خانه خدا را در اختیار کسانی که حج…

امام زمان(عج)، روح حـــج

حج بدون «ولایت » ، طواف بدون «امامت » ، حضور در عرفات بدون «معرفت » ، قربانی در منی بدون فداکاری در راه «ولی زمان » ، رمی جمره بدون دور کردن صفات رذیله ی مخالف با راه «امام زمان » ، سعی بین صفا و مروه، بدون سعی در صراط صفا و مروت و…