مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حاکم الهی،حاکم اسلامی،جمهوری اسلامی

هدف از تشکیل حکومت اسلامی

هدف از تشکیل حکومت اسلامی مهمترین هدفی که حکومت اسلامی به همراه دارد، دو چیز است: اول، انسان ها را به سوی خلیفه الله شدن، راهنمایی کردن و مقدمات سیر و سلوک آنان را فراهم نمودن و دوم، کشورهای اسلامی را مدینه فاضله ساختن، مبادی تمدن راستین…