مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حاضر شدن اهل بیت

یکی ازبهترین روزهای خدا،روز مباهله

در ۲۵ ذی الحجه سال دهم هجری اتفاقی افتاده است که این روز خدا را، برای ما امت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روز ویژه و خاصی نموده است. در این روز مسیحیان با پیامبر اسلام گفتگو کردند.وقتی پیامبر اسلام آیه ۵۹ سوره آل عمران را که در مورد…