مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جوی خون و امام زمان

امام زمان مهربان است یا خونریز؟

شاید شما هم شنیده باشید  که عده ای میگویند امام زمان که بیاید، جوی خون به راه می اندازد میکشد،میبندد و بسیاری  از حرفهای دیگری که با عرض تأسف    خیلی از مذهبی ها هم میگویند:مثل بوسیدن جای شمشیر امام زمان(که کنایه از این است که امام…