مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جوادی آملی

خون و خون ریزی یا فهم و فرهنگ؟!

خون وخونریزی یا فهم و فرهنگ؟ وجود مبارک امام زمان با چه قدرتی جهان را از عدل و داد پر میکنند، با کُشتن؟ الان که مردم جهان هفت میلیارد است اگر یک میلیارد آن را بُکشند آن شش میلیارد دیگر آدم میشوند؟ تازه اول خونریزی است و اگر از این…

امام زمان هم اهم و مهم دارد!!

وجود مبارک امام زمان (ارواحنا فداه) دو کار می‌کند که یکی مهم است و دیگری أهمّ؛ آن کار مهم، کار اجرای عدل و داد است امام باقر(علیه السلام) فرمود: «وَضَعَ اللَّهُ یَدَهُ عَلَی رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ کَمَلَتْ بِهِ…