مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جهان و امام زمان

جهانی سازی غربی در شکل اقتصادی

با بررسی وضعیت کنونی جهان و مقایسه آن به حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام می توان به خوبی به ضعف های موجود در مدیریت جهانی کنونی پی برد. یکی از مباحث مهمی که در مسئله جهانی سازی مطرح می شود این است که آیا جهانی سازی یک پروسه است و یا یک…