مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جهانی سازی

جهانی سازی غربی در شکل اقتصادی

با بررسی وضعیت کنونی جهان و مقایسه آن به حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام می توان به خوبی به ضعف های موجود در مدیریت جهانی کنونی پی برد. یکی از مباحث مهمی که در مسئله جهانی سازی مطرح می شود این است که آیا جهانی سازی یک پروسه است و یا یک…

جهانی سازی از دیدگاه اسلام

ما معتقد هستیم که اسلام یک دین جهانی است و از کتابی که منبع اصلی آن به حساب می آید به خوبی برداشت می شود که در بیشتر مواقع جهان را مورد خطاب قرار داده نه فقط مسلمانان را . جهانی سازی که غربیان مطرح می کنند یقینا مورد پذیرش اسلام نیست.…

جهانی سازی غربی

با تغیراتی که پس از دوره رنسانس در غرب اتفاق افتاد، آرام آرام فضای پیشرفت در عرصهای صنعتی رخ داد. این تحولات در ربع پایانی قرن بیستم به صورت چشمگیری رو به فزونی گذاشت. این پیشرفت برق آسا ی تکنولوژی صنعتی از یک سو و همزمانی آن با افول…

مقایسه جهانی سازی غربی و مهدوی

مصلحان اجتماعی و صاجب نظران فلسفۀ سیاسی، درمان دردهای جامعه بشری و برطرف کردن تضادها، استثمارها، استبدادها، استعمارها، ناهنجاریها ، ظلم ها و ... را در پرتو برپایی نظام واحد و یکسان سازی نظام مدیریت اجتماعات انسانی، امکان پذیر دانسته اند.…