مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جنگ روانی

نکته ای ناب از امام خمینی (ره) در مورد انتخابات

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در  خصوص انتخابات می فرمایند: «امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است و اگر مساحمه کنند در این امر، اهمال کنند، نروند رای ندهند مسئولیت متوجه خود…