مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جمکران و ادعای رویت

۹۴. ادعای امام چهاردهم بودن!

تا به حال در مباحث پیشین ادعاهای متنوع و عجیب و غریب بسیاری از افراد را از نظر گذراندیم. اگر بیشتر مدعیان ادعایشان این بود که خود ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند یا اینکه فرزند او هستند و یا با او ارتباط دارند و سفیر او هستند،…