مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جمعه های انتظار

جمعه آخر،در انتظارت جمعه ها را می شمارم

"جمعه آخر" در انتظارت جمعه ها را می شمارم نه روزها را لحظه ها را می شمارم گفتی که غافل نیستی از حالم اما در جستجویت چشمها را می شمارم بی چشمهایت کنج زندان است عالم هر روز و شب زنجیرها را می شمارم بیدار گردیدند ملت ها…