مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جمعه انتظار

دلنوشته جمعه ها

جمعه ها دلتنگی خاص خودش را برای ماها دارد. هرچه قدر هم که فضاسازی شاد درست کنیم و هی الکی خنده برلب و گونه مان نقش ببندانیم باز هم دلتنگیم. نمی شود گفت یک عادت است. از تعطیلیش هم نیست. چون روزهای تعطیل دیگر این حس را نداریم. دلتنگیش…