مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جمجمه بینی و ارتباط با امام زمان

۹۷. ادعای جمجمه بینی!

در مجله همشهری جوان شماره ۱۳۱ داستان دردمندانه ای از یک مدعی کلاه بردار نقل شده است: یک مدعی دروغین ارتباط با امام زمان که با ادعای جمجمه بینی دست به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی در اصفهان زد توسط ماموران دستگیر شد. مردان و زنان در خانه…