مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جعفر کذاب

ادعای امامت احمدالحسن

احمد الحسن بصری میگوید اگر کسی غیر از صاحب این مقام(امامت)، ادعای آن را بکند، طبق روایت امام صادق(ع)خداوند عمر وی را قطع می کند، احمد بن اسماعیل بصری ادعای امامت کرده، اگر نا حق بود باید خداوند عمر او را به سر برساند. اما در طول تاریخ…

سر درس مهدویت ۵۵ (ولادت مهدی در روایات شیعه ۳)

در برخی دیگر از روایات در باب ولادت امام عصر علیه السلام می خوانیم: ۸- ابی غانم خادم گوید: برای ابومحمّد حسن (عسکری) فرزندی متولّد شد نامش را «محمد» گذاشت و در روز سوم آن را به اصحابش نشان داد و فرمود: «این امام شما بعد از من و جانشین…