مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جعفری

۲۸. مدعیان مهدویت جعفر برادر امام عسکری

عده ای موسوم به فرقه جعفریه معتقد بودند که برادر امام حسن عسکری علیه السلام «جعفر بن علی» امام است و مهدویت او را باور کردند. (الغیبه، شیخ طوسی، ص ۲۲۲ ) برخی نویسندگان معتقدند این فرقه در چگونگی انتقال امامت از امام هادی علیه السلام به…