مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت

شایعه نشانه های ظهور و باران های سیل آسا و فقر سواد رسانه

+ شایعه نشانه های ظهور و باران های سیل آسا و فقر سواد رسانه + فضای مجازی و نشر شایعات و اکاذیب فرقه ها و گروههای ضد دین. + نبود سواد رسانه در بین کاربران فضای مجازی و موج سواری دزدان عقیده. + ارتقاء سواد رسانه، ما را از افتادن در…