مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جریان تروریستی

موکب های مدعی یمانی در مسیر پیاده روی اربعین

موکب های مدعی یمانی در مسیر پیاده روی اربعین در مسیر پیاده روی  حواستان به تله های مدعیان دروغین باشد. با توجه به تجمع میلیونی و  بی نظیر و قیام جهانی اربعین، که امسال با شعار #الحسین_یجمعنا و #حب_الحسین_یجمعنا مسلمین و  دوستداران…