مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جریان ابطحی

۸۹. حسن ابطحی

یکی از جریاناتی که بحث ملاقات با امام زمان را عادی تر نشان داد و طی سه دهه گذشته سبب تقویت بحث ارتباط با آن حضرت به صورت آسان تری شد مربوط به آقای سید حسن ابطحی متولد ۱۳۱۴ شمسی است. وی هرگز ادعای مهدویت و یا نیابت نداشته است اما مدعی…