مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

ججمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه،قانون اساسی ایران

اسلام ودموکراسی۱

اسلام و دموکراسی آیا اسلام دموکراسی را به عنوان یک شیوۀ حکومت می پذیرد و یا آنرا به کلی رد می کند. عده ای در این ورطه دچار افراط و تفریط شده اند. دموکراسی در سه حوزۀ قانون گذاری، اجرا و قضا مطرح می باشد که نظر اسلام را باید در هر یک…