مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جبهه ترس

غرب زدگی و جدایی از عهد حسینی

غرب زدگیِ امروز می‏خواهد ما را از عهد حسینی جدا کند. امروز نیز دو جبهه در کار است: یکی عهد و جبهه حسینی که حیات انسانی را معنی دار می‏کند، دیگری عهد و جبهه ترس و پوچی که همه زندگی را تباه می‏کند. در فرهنگ معاویه ‏ای فکر و اخلاق و ادب…