مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جا برای منه گنجشک زیاد است

تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی

چه انتظار عجیبی تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت چه بی خیال نشستیم! چه کوششی چه وفایی؟ فقط نشسته وگفتیم خدا کند بیاید ای کاش چنان عاشق بودیم که میگفتیم جا برای…