مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جایگاه ولایت فقیع در عصر غیبت

جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی در عصر غیبت

تشکیل حکومتی بر آمده از اسلام و قوانین اسلامی یکی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی بود که با پیروزی انقلاب به ثمر نشست. یکی از موضوعات مهم که هم قبل از انقلاب و هم مخصوصا بعد از انقلاب بسیار مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، بحث…