مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جایگاه اخلاق

اخلاق نیک، ویژه گی خاص یاران امام زمان(علیه السلام)

اخلاق نیک، ویژه گی خاص یاران امام زمان(علیه السلام) است.یاران امام زمان در حال انتظار باید تقوا و عمل صالح داشته و دارای اخلاق نیکو باشند چنانکه امام صادق علیه السلام میفرماید: کسى که مایل است جزء یاران حضرت مهدى(عج) قرار گیرد باید منتظر…