مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جان فدا کردن

«جان نثاری»دوازدهمین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور، ۲۹

جان برای انسان بسیار شیرین است و تحت هر شرایطی می کوشد تا از آن محافظت کند. گاهی برخی از آرمان ها در باور آدمی به میزانی ارزشمند می شوند که او حاضر است برای تحقق آنها از این موهبت شیرین تکرار ناشدنی نیز دست بشوید. علی علیه السلام در شب…