مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعه کبیره

سر درس امامت ۷۶ (ولایت تکوینی امام در روایات ۶)

همه می دانیم که زیارت جامعه کبیره میراث گرانبهای امام هادی علیه السلام است؛ میراثی که عامل دوری ما از مرگ جاهلیت است زیرا کاملترین دانشگاه امام شناسی در همین زیارت نامه محقق شده است. در متن این زیارت بلند – که سند آن در اوج استحکام و قوت…

مهدویت در زیارت جامعه کبیره

مسئله مهدویت از مسائل مهم و حیاتی است که از زمان پیامبر اکرم(ص) به صورت واضح و روشن مطرح شده و بر زنده نگه داشتن آن تأکید و تشویق فراوان شده است. و امامان معصوم (ع) نیز به فراخور فرصتهایی که برای آنها پیش آمده این مسئله را مطرح و…