مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعه و حضور

بصیرت دهی در جامعه برای بانوی مسلمان

امام زمان میفرماید: دختر رسول خدا برای من الگوی نیکویی است.(۱)اگر بخواهیم در موضوع بصیرت دهی در جامعه تآسی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کنیم خصوصا مادران و خواهران ما باید بدانند که آن بانوی با کرامت در دفاغ از حق و حقت در جامعه…