مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جامعه مهدوی

امام زمان قلب تپنده شیعه (۳)

جامعه اسلامی و مهدوی که در آن اداره آن به دست حضرت مهدی خواهد بود و این امام به عنوان قلب تپنده برای شیعه خواهد بود که اگر یک لحظه نگاه و نظر خود را از این جامعه بردارد این زمین افرادش را خواهد بلعید چنانکه در روایات به آن اشاره شده…

امام زمان قلب تپنده شیعه (۲)

در گفتار قبل عرض کردیم انسان برای ادامه زندگی خود نیازمند به هدف و معنای زندگی است واین ضرورت جزء ضروریات زندگی فردی و اجتماعی فرد محسوب خواهد شد. حال باید دید معنای هدف زندگی چه میتواند باشد؟ هدف زندگی باید چیزی بالاتر و با…

نقش رسانه ها در آخر الزمان

وسائل ارتباط جمعی که امروزه با واژه «رسانه» از آن تعبیر میشود نقش مهم در ارتباطات انسان دارد. گاه رسانه ها عامل پیشرفت دین واسلام و ترقی اتحاد و برادری در جامعه میشود و گاه برعکس میشود و چیزی جز تخریب و دروغ پردازی را در پی…

انسان و اندیشه مهدویت

انسان ها و جامعه در برابر وجود با برکت حضرت مهدی (علیه السلام) سه حالت و صورت دارد: ایمان انکار تردید این سه حالت انسانی در مورد خدا وائمه معصومین(علیهم السلام) دیگر هم جریان دارد و اختصاص به اندیشه مهدویت نمی باشد. کسی که…