مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جاده سعادت

سفری با آرامش همراه امام خود

گاهی اوقات می خواهید به جایی  مسافرت کنید که آدرس آن را به درستی یاد ندارید ، طبیعی است که در طول مسیر سردرگم و نگران باشید، چرا که از درستی مسیری که انتخاب کرده اید اطمینان  خاطر ندارید. اما وقتی یک نفر که راه را کاملاً می شناسد و این…