مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تکوین و امام

«دخالت تکوینی امام در تکامل عقل بشر»تکامل عقل در عصر ظهور۴۹

«دخالت تکوینی امام در تکامل عقل بشر»کامل عقل در عصر ظهور۴۹ در روایت پیش گفته امام صادق علیه السلام فرمود: «چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان مى‏گذارد و عقول آنان را متمرکز و جمع ساخته و اخلاق‏شان را کامل مى‏کند»اینک سوال این…