مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تکامل عقل در عصر ظهور 48

تکامل عقل در عصر ظهور ۴۸

تکامل عقل در عصر ظهور ۴۸ در روایت معروفی آمده است: «اذا قام قائمنا وضع یده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم‏؛ چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان مى‏گذارد و عقول آنان را متمرکز و جمع ساخته و اخلاق‏شان را کامل…