مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

تولد

“چشم به راه بهار”مولودی شادِشاد نیمه شعبان-محمودکریمی

چشم به راه بهار آدما مث بید می لرزیدن از سیاهی شب آدمای سفید می ترسیدن تو اومدی هوا گرم شد  دلای سنگ ما نرم شد با نسیم نگاه غنچه های امید می خندیدن بزن امشب در خونه ها رُ    بگو هر کس دلش رو بیاره کیه امشب میاره بهارُ    …