مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

توقیعات امام زمان (علیه السلام) و دیگر ائمه معصومین(علیهم السلام)

توقیعات امام زمان (علیه السلام) و دیگر ائمه معصومین(علیهم السلام)

توقیع به معنی امضا کردن نامه و فرمان، و نشان کردن برنامه و منشور می‌باشد، و نیز پاسخهایی است که بزرگان و دولتمردان، زیر سؤالها و درخواستهای کتبی که از ایشان می‌شود نویسند(لغتنامه دهخدا) در کتب روائی، فقهی و تاریخی شیعه قسمتی…